بازدید مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شهر جدید بینالود از پروژه های گروه معماری و شهر سازی

دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵
۵۵۲۱ بازدید
بازدید مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شهر جدید بینالود از پروژه های گروه معماری و شهر سازی

در راستای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و همچنین هدفمند کردن طرحها و پروژه ها به سمت پروژه های  مورد نیاز صنایع، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری اقدام به انجام پروژه های مورد نیاز شرکت عمران و توسعه شهر جدید بینالود در قالب طرح های پژوهشی کرده است.

در همین راستا در روز پنجشنبه مورخ 25/6/95 مدیر عامل شرکت عمران و توسعه شهر جدید بینالود به همراه جمعی از معاونین و همراهان خود، از پروژه های انجام شده توسط دانشجویان و اساتید گروه معماری و شهرسازی موسسه، بازدید به عمل آوردند. این پروژه ها، بخشی از توانمندیهای دانشجویان و اساتید گروه معماری و شهرسازی، در ارائه طرحهای نوین و خلاقانه  می باشد.

بازدید مذکور که با همکاری گروه معماری و شهرسازی و  همچنین واحد ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برنامه ریزی شده بود، گامی درجهت همکاری دانشگاه با صنعت می باشد.

(۰) دیدگاه