طرح مشارکت پژوهشی گروه کامپیوتر و فن آوری اطلاعات موسسه اقبال لاهوری و دانشگاه صنعتی پارما ایتالیا

پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵
۴۱۱۴ بازدید

در راستای توافق انجام شده با دانشگاه صنعتی پارما، روز چهارشنبه مورخ 30/6/95 کنفرانس الکترونیک بین گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات و آزمایشگاه WASN این دانشگاه برگزار و در همین راستا دو طرح پژوهشی و یک فرصت مطالعاتی تعریف گردید.
در ادامه بنا بر پیشنهاد و اعلام آمادگی دانشگاه پارما امکان تبادل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات نیز قابل انجام خواهد بود.

 

(۰) دیدگاه