تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت گاز استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۱۳۰۰ بازدید
تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت گاز استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

به منظور برقراری ارتباط مداوم و سازمان یافته بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و شرکت گاز استان خراسان رضوی و بهره گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین در جهت رفع مشکلات و معضلات کشور و توسعه ملی، این تفاهم نامه بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و شرکت گاز استان خراسان رضوی منعقد گردید. 

(۰) دیدگاه