تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵
۱۲۱۴ بازدید
تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته بین مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و بهره گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای و امکانات بالقوه  و بالفعل طرفین در جهت رفع مشکلات و معضلات کشور و توسعه ملی، این تفاهم نامه بین مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی منعقد گردید. 

(۰) دیدگاه