کارگاه های آموزشی مهارت های مطالعه، یادگیری و مدیریت زمان

۱۸۲۵ بازدید
کارگاه های آموزشی مهارت های مطالعه، یادگیری و مدیریت زمان

دوره های آموزشی "مهارت های مطالعه، یادگیری و مدیریت زمان" با حضور سرکار خانم کاظم زاده برگزار می شود... از دانشجویان عزیز تقاضا می شود جهت ثبت نام به مرکز مشاوره دانشجویی و یا امور فرهنگی مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه