برگزاری نشست تخصصی با عنوان آشنایی با پروژه جامعه ایمن

۲۵۴۶ بازدید
برگزاری نشست تخصصی با عنوان آشنایی با پروژه جامعه ایمن

اولین نشست تخصصی آشنایی با پروژه جامعه ایمن با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی مشهد در تاریخ 13/8/95 در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید.

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به عنوان نماینده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهر مشهد، با همکاری شهرداری شهر مشهد، اولین نشست تخصصی آشنایی با پروژه جامعه ایمن را در تاریخ 95/8/13 برگزار کرد.

پروژه جامعه ایمن در شهرداری مشهد از سال 91 و با شعار ایجاد زیر بنایی مبتنی بر مشارکت و همکاری بین بخشهایی که متولی ایمنی در جامعه ایمن هستند آغاز شد. شورای سیاست­گذاری و کمیته راهبردی جامعه ایمن با تشکیل کارگروه های تخصصی، در شهر مشهد اقدام به فعالیت نمود و در سال 94 در اجلاس بین المللی الحاقیه منطقه ای در شبکه جهانی جوامع ایمن حضور مستمر و مؤثر به هم رسانید و پروژه مربوطه در منطقه ثامن آغاز به کار کرد. شایان ذکر است که در حال حاضر 6 منطقه از مناطق 13گانه  شهرداری مشهد، پروژه جامعه ایمن را آغاز نموده و همزمان با اجلاس مشهد ایمن 2017 مراحل الحاق آنها انجام خواهد شد.

اجلاس مشهد ایمن 2017 فرصتی است جهت همکاری و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی و مراکز علمی در سطح ملی، با حمایت سازمانهای بین الملی و شهرهای عضو جوامع ایمن و مشارکت سازنده سازمان بهداشت جهانی(WHO)  وسازمان ملل متحد (UNISDR).

مهندس امیر عزیزی به عنوان دبیر شورای سیاست­ گذاری جامعه ایمن شهر مشهد، جامعه ایمن را الگویی برای پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی جامعه مبتنی بر مشارکت مردم و همکاری­ های درون بخشی و برون بخشی همه سازمانهای مسئول ایمنی دانست. وی در خصوص معرفی پروژه جامعه ایمن، بررسی الزامات و بیان شاخص های مربوطه توضیحات کاملی را به جامعه دانشگاهیان ارائه نمود.

دکتر جواد نوفرستی به عنوان رئیس انجمن جامعه ایمن کشور، با اشاره به سند چشم انداز و برنامه های پروژه جامعه ایمن اظهار داشت: سه عامل: 1) پیشگیری بجای درمان 2) مدریت بحران: پیشگیری و کاهش ریسک و خسارات بجای اقدام بعد از بحران و 3) ضرورت تغییر نگاه در نقش بیمه ها، به عنوان راهکارهایی جهت گذار از چالش­های پیش روی پیاده سازی پروژه جامعه ایمن در سطح منطقه و کشور قلمداد می شوند. 

دکتر رضا صمدی، رئیس اورژانس شهر مشهد نیز با بیان نمونه هایی از آمار صدمات و تلفات درون شهری در سالهای اخیر، بر برخورداری از روند معکوس در پیشگیری از این حوادث تصریح کرد. وی این روند را به عنوان طرحی برای جمع آوری ایده­های پیشگیرانه در خصوص جامعه ایمن از زمان بروز حادثه تا بعد از آن دانست. صمدی همچنین ارائه طرح های پژوهشی با اولویت، توسط پژوهشگران و راهکارهای انگیزشی-حمایتی مالی از این طرح ها را به عنوان مدلی جهت خلق روش های کارا و اثربخش در راستای اهداف جامعه ایمن دانست.

(۰) دیدگاه