سلسله برنامه های کوهنوردی دانشجویان (خواهران)

۱۳۷۰ بازدید
سلسله برنامه های کوهنوردی دانشجویان (خواهران)

سلسله برنامه های کوهنوردی دانشجویان (دره زیبای کنگ) زیر نظر کمیته تربیت بدنی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در مورخ 95/8/12  برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

(۰) دیدگاه