سلسله برنامه های کوهنوردی دانشجویان (خواهران)

۸۱۳ بازدید
سلسله برنامه های کوهنوردی دانشجویان (خواهران)

سلسله برنامه های کوهنوردی دانشجویان (دره زیبای کنگ) زیر نظر کمیته تربیت بدنی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در مورخ 95/8/12  برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

(۰) دیدگاه