حضور دانشجویان عمران در مسابقات ملی بتن شرق کشور

۱۷۸۷ بازدید
حضور دانشجویان عمران در مسابقات ملی بتن شرق کشور

حضور دانشجویان عمران موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در مسابقات ملی بتن شرق کشور پنجشنبه 20 آبان محل برگزاری دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 

 

(۰) دیدگاه