همایش تفاوت های تو و steve jobs در 21 سالگی

۱۰۰۷ بازدید
همایش تفاوت های تو و steve jobs در 21 سالگی

تفاوت های تو و steve jobs در 21 سالگی

 آغاز سری جدید همایشهای جابز21

 تفاوتهای تو و استیو جابز در 21سالگی

 نخستین همایش: موسسه آموزش عالی اقبال

منتظر ما در دانشگاه خود باشید...

اطلاعات بیشتر:
www.Jobs21.ir

 

(۰) دیدگاه