برنامه کوهنوردی ویژه دانشجویان

۱۲۸۳ بازدید
برنامه کوهنوردی ویژه دانشجویان

برنامه کوهنوردی ویژه دانشجویان

برنامه کوهنوردی ویژه خواهران : دره ازغذ ، چهارشنبه 95/9/3 ، زمان حرکت 7:30

برنامه کوهنوردی ویژه برادران : دره کنگ ، چهارشنبه 95/8/26 ،‌ زمان حرکت 7:30

 

(۰) دیدگاه