کارگاه ایمنی کار

۱۲۳۸ بازدید
کارگاه ایمنی کار

واحد سلامت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار می کند: 

کارگاه یک روزه (8 ساعته) ایمنی کار، با حضور مربی از طرف اداره کار و نیز صدور گواهی معتبر جهت ثبت نام در کارگاه به اتاق سلامت(طبقه3 ساختمان مرکزی) و یا واحد مشاوره مراجعه فرمائید.   

هزینه ثبت نام (با تخفیف دانشجویی) : 50000 ریال

(۰) دیدگاه