حضورهمیاران سلامت روان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری درهمایش دانشگاه عاری از دخانیات

يك شنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
۶۵۸۵ بازدید
حضورهمیاران سلامت روان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری درهمایش دانشگاه عاری از دخانیات

همایش «دانشگاه عاری از دخانیات» به همت دانشجویان همیار سلامت روان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری درتاریخ 26 آبانماه 95به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضورآقای دکتریعقوبی رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مسئولین مراکز مشاوره و همیاران سلامت روان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 3 کشوری برگزار گردید.

در این همایش یک روزه، یعقوبی ابتدا به «نقش کانون همیاران سلامت در بهداشت روان دانشجویان» اشاره و خاطر نشان کرد که حضور فعال همیاران سلامت روان منجر به پیشگیری گسترده و مؤثر در محیط دانشگاه خواهد شد. در ادامه از برگزیدگان همایش و صاحبان اثر پیرامون دانشگاه عاری از دخانیات تقدیر به عمل آمد. در پنل سوم نیز به اجرای نمایش و برنامه های ورزشی نمادین پرداخته شد. در پنل نهایی و اختتامیه همایش، مراسم پرسش و پاسخ و ارائه گزارش فعالیت های کانون های همیاران سلامت دانشگاه ها برگزار گردید که آقای سینا شهریاری، همیار سلامت مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به نمایندگی از همیاران سلامت مؤسسه، گزارش عملکرد کانون را ارئه و درباره آسیب های موجود در محیط دانشجویی سخنرانی کردند.

آقای ایمان سادات شاندیز و خانم زینب بهاری نیز از دیگران همیاران فعال در حوزه سلامت مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری بودند.

 

 

(۰) دیدگاه