اولین همایش تجلیل از منزلت بانوان معمار مشهد

۵۸۲ بازدید
اولین همایش تجلیل از منزلت بانوان معمار مشهد

اولین همایش تجلیل از منزلت بانوان معمار مشهد

25 آذر سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

(۰) دیدگاه