همایش جایگاه علم بازاریابی در منافع ملی و برنامه اقتصاد مقاومتی

۱۹۷۸ بازدید
همایش جایگاه علم بازاریابی در منافع ملی و برنامه اقتصاد مقاومتی

همایش جایگاه علم بازاریابی در منافع ملی و برنامه اقتصاد مقاومتی

20 آذر ساعت 14 الی 16- سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

(۰) دیدگاه