بازدید و انجام مذاکرات میان رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و هیأت همراه با مدیران پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

۱۰۱۷ بازدید
بازدید و انجام مذاکرات میان رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و هیأت همراه با مدیران پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

بازدید رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و هیأت همراه از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) و انجام مذاکرات درخصوص عقد تفاهم نامه های پژوهشی و اجرایی با این پالایشگاه.
به گزارش واحد روابط عمومی موسسه، در سلسله جلسات روز 22 آذر ماه میان دو طرف، مقرر گردید که موسسه اقبال لاهوری به صورت پایلوت پروژه های مربوط در حوزه فناوری اطلاعات و ایمن سازی وب سایت پالایشگاه را اجرا نموده و طرح هایی در خصوص مدیریت ریسک و پیشگیری از حوادث را به صورت عملیاتی انجام داده و نظارت نماید.

(۰) دیدگاه