برگزاری مسابقه چالش جاذبه (نجات تخم مرغ)

۴۴۹۰ بازدید
برگزاری مسابقه چالش جاذبه (نجات تخم مرغ)

مسابقه «چالش جاذبه» (نجات تخم مرغ) 24 آذرماه سال جاری در محوطه مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با حضور پرشور دانشگاههای استان خراسان (رضوی-شمالی و جنوبی) برگزار گردید

این موسسه با توجه به اطلاع رسانی مسابقه مزبور در سراسر خراسان بزرگ، شاهد حضور پرشور دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی  بود. اختتامیه این برنامه در روز یکشنبه مورخ 95/9/28 در سالن همایش موسسه اقبال لاهوری با تقدیر شرکت کنندگان و اهدای جوایز توسط ریاست انجام خواهد شد.

 

 

 

 

(۰) دیدگاه