تفاهم نامه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

۱۰۱۴ بازدید
تفاهم نامه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

به منظور برقراری ارتباط مداوم و سازمان یافته بین مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و بهره گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی و کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین در جهت رفع مشکلات و معضلات شهر مشهد مقدس و ایجاد و توسعه همکاری های علمی- پژوهشی وفناوری، این تفاهم نامه با تلاش واحد امور پژوهشی و واحد ارتباط با صنعت میان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس منعقد گردید.

(۰) دیدگاه