اکران فیلم ظهور منجی به همراه نقد فیلم توسط دکتر صمدی

۹۵۸ بازدید
اکران فیلم ظهور منجی به همراه نقد فیلم توسط دکتر صمدی


تحیلی بر ارتباط وقایع امروز با ظهور منجی با نگاهی به برخی فیلم ها و مستندهای آخر زمانی

منتقد : دکتر صمدی
زمان : یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 12
مکان : سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه