اکران فیلم ظهور منجی به همراه نقد فیلم توسط دکتر صمدی

شنبه ۴ دي ۱۳۹۵
۱۰۰۰ بازدید
اکران فیلم ظهور منجی به همراه نقد فیلم توسط دکتر صمدی


تحیلی بر ارتباط وقایع امروز با ظهور منجی با نگاهی به برخی فیلم ها و مستندهای آخر زمانی

منتقد : دکتر صمدی
زمان : یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 12
مکان : سالن همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه