انتخاب دکتر علی افشار به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی ICDEc 2017

۱۹۶۱ بازدید
انتخاب دکتر علی افشار به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی ICDEc 2017

 

انتخاب دکتر علی افشار عضو هیآت علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی ICDEc 2017, The 2nd International Conference on Digital Economy 2017

 

پیوند مرتبط به کنفرانس : ‌http://www.aten.tn/ICDEc2017/committees.html

(۰) دیدگاه