کسب مقام سوم در مسابقات کشوری رباتیک و هوش مصنوعی آقای سینا هوشیار

۱۴۶۸ بازدید
کسب مقام سوم در مسابقات کشوری رباتیک و هوش مصنوعی آقای سینا هوشیار

کسب مقام سوم در مسابقات کشوری رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه امیرکبیر AUT CUP 2016  در لیگ مینیاب دستی توسط  دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، «آقای سینا هوشیار»

 

(۰) دیدگاه