بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از کارخانه ایران خودرو خراسان

۱۴۷۶ بازدید
بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از کارخانه ایران خودرو خراسان

بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از کارخانه ایران خودرو خراسان به همت انجمن علمی مکانیک

(۰) دیدگاه