بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از کارخانه ایران خودرو خراسان

۱۵۳۰ بازدید
بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از کارخانه ایران خودرو خراسان

بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از کارخانه ایران خودرو خراسان به همت انجمن علمی مکانیک

(۰) دیدگاه