برنامه کوهپیمایی ویژه دانشجویان (دره خوشرو)

۲۲۵۶ بازدید
برنامه کوهپیمایی  ویژه دانشجویان (دره خوشرو)

گزارش برنامه کوهپیمایی  ویژه دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری (دره خوشرو)

 

گزارش ذیل توسط گروه کوهپیمایی ارسال شده است :

برنامه کوهپیمایی  ویژه دانشجویان خانم ساعت 8:30 دقیقه صبح روز 8 دی ماه سال 1395 از جلو درب اصلی موسسه آموزش عالی اقبال به سمت دره خوشرو آغاز شد.

دره خشرود در استان خراسان رضوی -شهرستان طرقبه و شاندیز- بخش طرقبه - از جاغرق به نغندر  می باشد .همه همنوردان به این امید بودند که این دره روی خوشش را در این روز زیبای زمستانی به آنها نشان دهد. ساعت  9:15دقیقه به جاغرق رسیدیم. گروه 23نفری بسیارپر انرژی بودند و پس از معرفی ارکان گروه ،پیمایش آغاز شد. برای صرف صبحانه  حدود 4 کیلومتر پیاده روی می کردیم. در ساعت 10:30دقیقه به مکانی مسطح رسیدیم و پس از صرف صبحانه ساعت 11 دقیقه به سمت مقصد نهایی حرکت کردیم.ترکیبی بود از هوای پاییزی و زمستانی. پیمودن راه پر فراز و نشیب کوهی بسیار نشاط به انسان میدهد شاید کوه کم ارتفاعی بیش نباشد، اما به قول بزرگی ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که بدان می نگری. برای بالا رفتن از یال کوه باید پستی ،بلندی های زیادی را پشت سر می گذاشتیم که با همکاری جمعی از بچه های گروه به سمت ارتفاعات حرکت نمودیم . پیمایش خط الراس بین جاغرق و نغندر حدود 40 دقیقه به طول انجامید که با راهنمایی های سرقدم و همکاری همه اعضا توانستیم به بالای ارتفاعات برسیم شکوه و عظمت و آرامش در کنار یکدیگر قرار داشتند؛بر روی خط الراس و بهترین قسمت برنامه :سکوت و تماشای ارتفاعات بینالود خستگی را از تن رهانید. پس از چند دقیقه آرامش و سکوت به سمت دامنه کوه قدم نهادیم. در ساعت 12 به دلیل زمان کمی که داشتیم تیم به سمت اتوبوس حرکت کرد  با گذشت 1ساعت و 45 دقیقه پیمایش، و 8 کیلومتر پیاده روی برنامه را خاتمه دادیم و به سمت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگشتیم.

سرپرستان برنامه آقای میرنژاد و خانم صابری  بودند.

 

(۰) دیدگاه