برگزاری جلسات هفتگی مدیران ، اعضای هیأت علمی و کارکنان با موضوع اخلاق حرفه ای - جلسه این هفته با حضور استاد عظیمی

۲۱۶۸ بازدید
برگزاری جلسات هفتگی مدیران ،  اعضای هیأت علمی و کارکنان با موضوع اخلاق حرفه ای - جلسه این هفته با حضور استاد عظیمی

برگزاری جلسات هفتگی رئیس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به همراه کارکنان، با موضوعات اعتقادی و فلسفی

جلسه این هفته با حضور استاد عظیمی پیرامون شگفتی های جهان پس از مرگ

 

(۰) دیدگاه