دومین گام همکاری مشترک مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و دانشگاه لاویلته پاریس

۱۵۴۸ بازدید
دومین  گام همکاری مشترک مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و دانشگاه لاویلته پاریس

دومین  گام همکاری مشترک مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و دانشگاه لاویلته پاریس (Ecole Nationale Superieure dArchitcture de Paris La Villette)

براساس تفاهم نامه مشترک دو مرکز دانشگاهی در سال 1393، دومین گام همکاری  با بازدید دوتن از اساتید دانشگاه لاویلته پاریس (دکتر مینا سعیدی شهروز و دکتر والرین تراور) در دیماه سال جاری انجام شد و طی آن راههای گسترش کمی و کیفی همکاریهای مشترک در زمینه های مختلف بحث و گفتگو شد . یکی از مهمترین اقدامات این جلسه برنامه ریزی workshop مشترک معماری در بهار سال آینده بود .

علاوه آن به منظور آشنایی با فرهنگ و هنر غنی خطه خراسان ، این دو عضو هیات علمی دانشگاه فرانسوی، بازدیدی از جاذبه های دیدنی شهرهای خواف ، نیشابور و روستای گردشگری کنگ داشتند.

 

 

 

 

 

 

(۰) دیدگاه