دعوت به همکاری شرکت عمران شهر جدید بینالود از دانشجویان

۹۸۳ بازدید
دعوت به همکاری شرکت عمران شهر جدید بینالود  از دانشجویان

دعوت به همکاری شرکت عمران شهر جدید بینالود  از دانشجویان؛ با موضوع طراحی و اجرای المانهای شهری و نقاشی دیواری در شهر جدید بینالود..
مهلت ارسال آثار و طرح ها: 1395/11/15

 

(۰) دیدگاه