برگزاری سی و هشتمین جلسه رؤسای شورای هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی خراسان

۱۲۹۰ بازدید
برگزاری سی و هشتمین جلسه رؤسای شورای هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی خراسان

برگزاری سی و هشتمین جلسه رؤسای شورای هماهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) و با حضور جناب آقای دکتر جعفری ثانی (دبیر محترم هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان) به تاریخ 95/10/28 در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

 

(۰) دیدگاه