برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

۱۰۵۲ بازدید
برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مشهد با موضوع ارزیابی کمی و کیفی خوابگاههای غیر دولتی جهت اسکان دانشجویان متقاضی در ترم تحصیلی جدید و همچنین بررسی راهکارهای افزایش حضور دانشجویان در خوابگاهها

گفتنی است که مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری چند سالی است که ناظر بر 22 خوابگاه غیر دولتی در مشهد جهت ساماندهی هرچه بهتر دانشجویان استفاده کننده از این خدمات می باشد.

این نشست در تاریخ 7 بهمن 95 در اتاق جلسات مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید.

(۰) دیدگاه