جلسه عقد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل استاندارد خراسان رضوی

۱۳۲۳ بازدید
جلسه عقد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل استاندارد خراسان رضوی

جلسه ای به منظور عقد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل استاندارد خراسان رضوی با حضور جناب آقای مهندس جمیع (مدیر کل سازمان استاندارد خراسان رضوی)، سرکار خانم دکتر قلاسی (معاونت پژوهشی سازمان استاندارد خراسان رضوی)، جناب آقای دکتر نوعی (رئیس مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری) ، جناب آقای دکتر موحدیان  (مدیر پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری) و اعضای هیأت علمی مؤسسه در یازدهم بهمن ماه 1395 برگزار گردید.

به استناد بند 4 مصوبات یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مبنی بر ایجاد دفاتر استانداردسازی در کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی، تأسیس دفاتر استانداردسازی در دستور کار سازمان استاندارد قرار گرفته است. در این راستا تفاهم نامه ای با این موضوع میان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل استاندارد خراسان رضوی مبادله گردید.

موضوع این تفاهم نامه عبارتست از استفاده بهینه از توانمندی های علمی، پژوهشی و آموزشی طرفین به منظور؛

  • مشارکت مؤثر در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی،
  • همکاری در بسترسازی مناسب به منظور اجرایی شدن استانداردهای ملی در ساختار عملیاتی دانشگاه ها،
  • همکاری در زمینه برگزاری دوره های تخصصی آموزشی و همایش های مشترک،
  • فراهم نمودن امکان اجرای طرح های مشترک تحقیقاتی کاربردی،
  • توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه،
  • جهت دهی پایان نامه های دانشجویی و تحقیقات سازمان ها در راستای بهبود استاندارد ملی.

در این جلسه مقرر گردید که کمیته کارشناسی مشترک به منظور نظارت بر نحوه انجام و پیشرفت امور در چهارچوب تفاهم نامه، هر سه ماه یکبار تشکیل شود. همچنین طرف ها تلاش خویش را برای استفاده از توان علمی، فنی و اجرایی مؤسسه متبوع در جهت استانداردسازی معطوف خواهند داشت و از هیچ کوششی در این جهت دریغ نخواهند کرد.

 

(۰) دیدگاه