برگزاری اولین جلسه طرح ریزی و برنامه ریزی طرح جامع فرهنگی مقام معظم رهبری

چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
۱۰۵۹ بازدید
برگزاری اولین جلسه طرح ریزی و برنامه ریزی طرح جامع فرهنگی مقام معظم رهبری

اولین جلسه طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی جهت پیاده سازی طرح جامع فرهنگی مقام معظم رهبری  در دفتر نمایندگی نهاد دانشگاه و موسسات آموزش عالی غیر دولتی استان، با حضور تعدادی از مدیران عالی فرهنگی مؤسسات آموزش عالی در 12 بهمن 95 در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید.

(۰) دیدگاه