جلسه هم اندیشی اساتید مدعو و اعضاء هیئت علمی گروه عمران

۱۰۱۱ بازدید
جلسه هم اندیشی اساتید مدعو و اعضاء هیئت علمی گروه عمران

جلسه هم اندیشی با حضور  35 نفر از اساتید مدعو و اعضاء هیئت علمی گروه عمران مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در بهمن ماه سال جاری برگزار گردید.
هدف از این جلسه، بررسی راه کارهای آموزشی و شیوه های نوین تدریس و تبادل نظر اساتید گروه عمران در پیشبرد اهداف آموزشی بود.


(۰) دیدگاه