تمدید مهلت ارسال مقالات کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

۹۶۴ بازدید
تمدید مهلت ارسال مقالات کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، با توجه به استقبال پژوهشگران محترم در روزهای پایانی و تماس های مکرر علاقمندان به شرکت در این کنفرانس و نیز با توجه به تداخل مناسبت های مختلف از جمله (کنکور دکتری، کارشناسی ارشد، انتخابات و ...) برای انجام هماهنگی های لازم، این کنفرانس با تصمیم شورای سیاستگذاری، به تاریخ 5 و 6 مردادماه 1396 تمدید گردیده است. این تصمیم با هدف بهره گیری از حضور و مشارکت عده کثیری از علاقمندان، صاحبنظران، اساتید و دانشجویان محترم می باشد. لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده تحت هیچ شرایطی غیر قابل تمدید بوده، لذا از تمامی پژوهشگران گرامی تقاضا می شود در این فرصت مناسب نسبت به ارسال مقالات تا پایان روز 15 تیرماه 1396 اقدام نمایند.

همچنین نظر به ارج نهادن به پژوهشگرانی که مقاله آن ها مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است و نیاز به گواهی پذیرش قبل از برگزاری کنفرانس را دارند، می توانند با ارائه درخواست خود به ایمیل دبیرخانه کنفرانس، گواهی موقت را دریافت نمایند.

(۰) دیدگاه