اولین نشست کانون تئاتر موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۱۰۹۲ بازدید
اولین نشست کانون تئاتر موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

اولین نشست کانون تئاتر موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
باحضور جناب آقای دکتر صمدی و اعضای فعال کانون در مورخ شنبه 23 بهمن ماه 95 برگزار گردید
 

 

(۰) دیدگاه