تمدید فراخوان مسابقه شعر دانشجویی تا 15 اسفندماه

۴۸۷ بازدید
تمدید فراخوان مسابقه شعر دانشجویی تا 15 اسفندماه

فراخوان مسابقه شعر دانشجویی تا 15اسفندماه تمدید شد.
دانشجویان گرامی می توانند آثارخود را به واحد فرهنگی موسسه واقع درطبقه سوم ساختمان مرکزی ارائه نمایند.

 

(۰) دیدگاه