جشنواره عکس نفس پاک

۹۷۹ بازدید
جشنواره عکس نفس پاک

دانشحویان گرامی که علاقه مند به شرکت در جشنواره عکس نفس پاک می باشند، آثار خود را تا 20 فروردین ماه 96 به مرکز مشاوره (واقع طبقه چهارم ساختمان مرکزی) تحویل نمایند.


کانال مشاوره مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری :‌ http://telegram.me/thegreenlife

شماره تماس جهت هماهنگی و کسب اطاعات بیشتر :09308043475 خانم موسی پور

 

 

(۰) دیدگاه