اطلاعیه تعطیلی موسسه در تاریخ 28 اسفند 95

۹۰۲ بازدید
اطلاعیه تعطیلی موسسه در تاریخ 28 اسفند 95

بدینوسیله به اطلاع می رساند شنبه (28 اسفند 95) موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تعطیل می باشد.

سالی مملو از خیر و برکت ، سعادت و شادکامی را برای همگان آرزومندیم.

(۰) دیدگاه