نشست مجمع نمایندگان دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۸۵۴ بازدید
نشست مجمع نمایندگان دانشجویی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

نشست مجمع نمایندگان دانشجویی با حضور دکتر بهرامی (سرپرست محترم دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری) و جمعی از دانشجویان فعال و ممتاز مؤسسه در تاریخ 95/12/21 در سالن جلسات برگزار گردید.

هدف از تشکیل این مجمع که اعضای آن نمایندگان دانشجویی مربوط به هر ورودی و هر مقطع تحصیلی هستند، ایجاد ارتباط مستقیم و قابل پیگیری، میان مسئولین مؤسسه و دانشجویان است. بررسی مشکلات متقابل و مطالبات دانشجویان با مسئولین یکی از مهمترین رسالت های این مجمع است. و از طرفی دیگر برنامه های دانشگاه براساس موضوع و اهمیت، و همچنین برای اطلاع رسانی در ورودی های دانشجویی به نمایندگان مربوطه ابلاغ می شود. در این جلسه مقرر گردید که روز چهارشنبه 95/12/25 احکام این نمایندگان برای رسمیت موضوع مجمع و همچنین شروع به فعالیت، به آنها تقدیم گردد.

 

(۰) دیدگاه