مسابقات مچ اندازی ویژه برادران

۸۱۹ بازدید
مسابقات مچ اندازی ویژه برادران

زمان مسابقه: سی فروردین ماه 1396 ساعت 10/30

مکان مسابقه: ایستگاه سلامت برادران مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

هزینه ثبت نام : هر نفر 20000 ریال

به نفرات برگزیده جوایزی نفیس اهداء می گردد.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: تماس با  شماره 38218830 ،مراجعه حضوری به امور دانشجویی

مهلت ثبت نام: بیست نهم فرودین ماه 1396

(۰) دیدگاه