سمینار آشنایی با نرم افزارهای کاربردی رشته های عمران،معماری و شهرسازی

۱۰۹۷ بازدید
سمینار آشنایی با نرم افزارهای کاربردی رشته های عمران،معماری و شهرسازی

سمینار آشنایی با نرم افزارهای کاربردی رشته های عمران ، معماری و شهرسازی
باحضور مدرس توانمند: آقای احسان حامد
زمان: 3شنبه29 فروردین
مکان: سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

(۰) دیدگاه