اعضای مجمع نمایندگان دانشجویی مشخص گردیدند

۷۸۷ بازدید
اعضای مجمع نمایندگان دانشجویی مشخص گردیدند

طی جلسات متعدد واحد امور دانشجویی با دانشجویان در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف، اسامی اعضای مجمع نمایندگان دانشجویی مشخص گردیدند و درطی مراسمی احکام مربوطه به هر یک از نمایندگان تقدیم گردید.

دانشجویان عضو مجمع نمایندگان دانشجویی، نمایندگان دانشجویان هر ورودی از هرر شته هستند کهرسالت های ذیل را بر عهده خواهند داشت:

 • برقرای ارتباط با ورودی های رشته خود
 • برگزاری جلسات آسیب شناسی و پرسش و پاسخ
 • انتقال نظرات مثبت و منفی دانشجویان ورودی خود به مسئولین مربوطه
 • شرکت منظم در جلسات مجمع نمایندگان
 • ترغیب دانشجویان به فعالیت در کانون های دانشجویی
 • اطلاع رسانی برنامه ها به دانشجویان ورودی خود
 • ارائه گزارش ماهانه از فعالیت ها

امتیازات ویژه اعضای مجمع نمایندگان دانشجویی

 • برگزاری اردوهای ویژه اعضا
 • تخفیف شهریه
 • معرفی به سایر دانشجویان در سایت دانشگاه
 • شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی به صورت رایگان
 • اولویت در اخذ وام

 

شرایط ادامه همکاری

 • انجام وظایف و فعالیت مستمر در طول ترم تحصیلی
 • رعایت قوانین و عرف محیط دانشجویی

 

هدف اصلی از تشکیل این مجمع که اعضای آن نمایندگان دانشجویی مربوط به هر ورودی و هر مقطع تحصیلی هستند، ایجاد ارتباط مستقیم و قابل پیگیری، میان مسئولین مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و دانشجویان است. بررسی مشکلات متقابل و مطالبات دانشجویان با مسئولین یکی از مهمترین مأموریت های این مجمع است.

جهت دیدن اسامی اعضا اینجا کلیک نمایید.

 

(۰) دیدگاه