اردوی بهاری هفت غار نیشابور و بازدید از مقبره عطار وخیام نیشابوری: ویژه خواهران

۵۴۲ بازدید
اردوی بهاری هفت غار نیشابور و بازدید از مقبره عطار وخیام نیشابوری: ویژه خواهران

اردوی بهاری هفت غار نیشابور و بازدید از مقبره عطار وخیام نیشابوری: ویژه خواهران

آخرین مهلت ثبت نام: 7 اردیبهشت 96

تاریخ اردو : 11 اردیبهشت ماه

برای ثبت نام به واحد فرهنگی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی مراجعه و یا با تلفن 38218840 تماس حاصل نمایید.

(۰) دیدگاه