عقد تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره آموزش وپرورش خراسان رضوی

۷۶۹ بازدید
عقد تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره آموزش وپرورش خراسان رضوی

جلسه ای به منظور عقد تفاهم نامه همکاری با هدف بهره گیری از توان علمی و اجرایی بخش غیردولتی و هم فکری و هم کاری های فرهنگی، آموزشی و حمایتی،میان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور جناب آقای دکتر منصوریان (معاون پرورشی وفرهنگی اداره آموزش وپرورش خراسان رضوی)، سرکار خانم دکتر عسکریان (رئیس اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی خراسان رضوی)، جناب آقای تهامی (رئیس مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی)، جناب آقای آگاه (کارشناس مسئول اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی) و جناب آقای دکتر نوعی (رئیس مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری) واعضای هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در بیست و نهم فروردین ماه سال جاری برگزارگردید.

(۰) دیدگاه