اطلاعیه انتخابات انجمن های علمی

۸۶۷ بازدید
اطلاعیه انتخابات انجمن های علمی

دانشجویان توانمند و علاقه مند برای فعالیت در انجمن های علمی سال تحصیلی آینده می توانند حداکثر تا پنج شنبه مورخه 96/03/11 برای ثبت نام در انتخابات انجمن های علمی ،به امور دانشجویی موسسه مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه