تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۱۱۱۰ بازدید
تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

به منظور برقراری ارتباط مداوم و سازمان یافته بین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی که با تلاش واحد پژوهشی و ارتباط با صنعت موسسه صورت پذیرفت، تفاهم نامه ای فی مابین طرفین منعقد گردید، که با  بهره گیری از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل موسسه در جهت رفع مشکلات و معضلات استان و پیشبرد امور مربوطه را داشته باشیم.

(۰) دیدگاه