طراحی و ساخت هزارتوی آیینه ای توسط دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
۱۳۲۱ بازدید
طراحی و ساخت هزارتوی آیینه ای توسط دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

آینه ای بگیر و تماشای خویش کن        سوی چمن به عزم تماشا چه میروی

از آن رو بر این شدیم که هزارتوی آینه ای سازیم تا پاکی و روشنایی راستگویی و صفا را در این هزار توی رنگارنگ بیابیم و یادمان باشد که این روشنایی و صفاست که به جا میماند

کاری از :کامیاب قنفیلی، مهدی شریعتی، امیر مسعود پندار،علیرضا محمدی

با سپاس فراوان از دانشجویان معماری ورودی 92

 

 

(۰) دیدگاه