برگزاری اولین دوره رسمی انتخابات مجمع نمایندگان دانشجویی

۸۵۴ بازدید
برگزاری اولین دوره رسمی انتخابات مجمع نمایندگان دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گران قدر میرساند با توجه به موفقیت اولین مجمع نمایندگان دانشجویی در پیگیری مطالبات منطقی دانشجویان و کمک به ارتقای فضای کلی موسسه، با امید به خداوند متعال اولین دوره رسمی انتخابات مجمع نمایندگان دانشجویی در آبان ماه برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است در این مجمع از هر ورودی در هر مقطع و رشته ای فرد شایسته ای به عنوان نماینده آن گروه در تصمیمیات مجمع دخیل خواهد بود .

(۰) دیدگاه