همایش ایدز از غصه بیماری تا قصه تنهایی

۱۱۳۱ بازدید
همایش ایدز از غصه بیماری تا قصه تنهایی

مرکز سلامت اقبال و انجمن علمی روانشناسی برگزار می کنند.
همایش ایدز از غصه بیماری تا قصه تنهایی    
  با حضور: جناب آقای دکتر حسین پور (مسئول پیشگیری از ایدز و بیماری های آمیزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد) و افرادی که با HIV زندگی میکنند.

زمان : یکشنبه 12 آذر ساعت 14 الی 16

مکان : سان همایش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
همراه با:
اجرای موسیقی   
جلسه پرسش و پاسخ بی رودربایستی
توضیع تعرفه جهت انجام تست ایدز رایگان  (به صورت اختیاری)
اهدای جایزه به برخی از شرکت کنندگان

(۰) دیدگاه