ورکشاپ تخصصی شهروند هوشمند

۱۲۴۸ بازدید
ورکشاپ تخصصی شهروند هوشمند

 

ورکشاپ تخصصی شهروند هوشمند

دومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و توسعه شهرهای هوشمند

 

ارائه دهندگاه:

سیدپویا حجازی

         همکارپژوهشگرIoT Lab دانشگاه پارما  ایتالیا

امیرحسین مهاجرزاده

        عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

رضاموسوی

        عضو هیات علمی جامعه توسعه ارتباطات بین دانشگاهی

 

تاریخ و محل برگزاری:

پنج شنبه 5 بهمن 1396 ساعت 13:30 الی 15:30 سالن اینترنت دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

info@IoTconf.ir
09303019303

(۰) دیدگاه