مراسم رو نمایی از کتاب جدید زندان ها با همکاری انتشارات کسری و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد برگزار گردید

۱۲۱۱ بازدید
مراسم رو نمایی از کتاب جدید زندان ها با همکاری انتشارات کسری و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد برگزار گردید

مراسم رو نمایی از کتاب جدید زندان ها با همکاری انتشارات کسری و موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری


-  با حضور و سخنرانی پویان روحی، مترجم این کتاب
 در تاریخ پنجشنبه، 19 بهمن ماه 1396
  ساعت : 17:30 الی 20
  در محل  سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد برگزار گردید.


 

 

 

 

(۰) دیدگاه