مدیر گروه مهندسی نفت و مکانیک

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
۳۷۸۲ بازدید
مدیر گروه مهندسی نفت و مکانیک

دکتر سید سماالدین محیط زاده

(۰) دیدگاه