اطلاعیه ثبت نام اردو آبشار زاوین

۱۲۰۸ بازدید
اطلاعیه ثبت نام اردو آبشار زاوین

آبشار زاوین (ویژه دانشجویان پسر)

زمان ثبت نام: از 1397/01/23 الی 1397/02/06   

زمان برگزاری اردو:جمعه مورخ 1397/02/07

زمان حرکت: 7 صبح از جلوی درب موسسه

نحوه ثبت نام و پرداخت هزینه: مراجعه به ایستگاه سلامت برادران(آقای میری نژاد)

 

کمیته تربیت بدنی و ورزش مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

 

 

(۰) دیدگاه